МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на оборудване за извършване на ДНК анализи“

07 май 2020


Техническа спецификация


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], на вниманието на г-жа Живка Иванова, началник на сектор „ДНК анализи“ към НИК - МВР, сл. тел. 02/9829039. Срок за подаване на предложения и препоръки до 21.05.2020 г.

 07 май 2020 | 13:13