МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Закупуване, доставка, инсталиране и конфигуриране на софтуерни лицензи за система за управление на работните процеси на дирекция „АФКОС“

23 мар 2020Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес: [email protected] , на вниманието на Цветелина Тодорова, главен експерт в отдел ИАДПАО при дирекция АФКОС, сл. тел. 02/982 36 37, моб. тел. 0888 336 339. Срок за подаване на предложения и препоръки до 08.04.2020 г.

 23 март 2020 | 10:44