МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Закупуване и инсталация на видеоконферентна система“

13 мар 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес: [email protected] , на вниманието на Цветелина Тодорова, главен експерт в отдел ИАДПАО при дирекция АФКОС, сл. тел. 02/982 36 37. Срок за подаване на предложения и препоръки до 27.03.2020 г.

 23 март 2020 | 10:47