МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Закупуване на консумативи за ДНК профилиране на ДНК проби от лица-обекти на полицейска регистрация“- 2

29 май 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Николай Банев ( Началник Сектор "Международно сътрудничество, проектни и административни дейности и информационно обслужване" към НИК, сл. тел: 02/9829095 ). Срок за подаване на предложения и препоръки до 12.06.2019 г.

 29 май 2019 | 14:32