МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Закупуване на офис консумативи и апаратура"

20 май 2019

Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-жа Илияна Илиева, тел: 2 58 01; 2 58 54. Срок за подаване на предложения и препоръки до 03.06.2019 г.

 20 май 2019 | 16:46