МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Поддръжка на Националната ДНК база данни“

20 юни 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], на вниманието на г-жа Людмила Йорданова, гл. експерт в сектор „ДНК анализи“ при НИК - МВР, сл. тел. 02/9829043). Срок за подаване на предложения и препоръки до 04.07.2019 г.

 20 юни 2019 | 14:47