МВР

Дирекция "УССД"

 

„Доставка на лазерни далекомери“

18 юни 2019


Покана
Представяне на участник - Приложение № 1
Техническа спецификация - Приложение № 2
Ценово предложение - Приложение № 3 
Техническо предложение - Приложение № 4
Проект на договор - Приложение № 5

Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 08.07.2019 г.

Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17.30 ч. на 19.07.2019 г.

 09 юли 2019 | 11:30