МВР

Дирекция "УССД"

 

„Доставка на многозарядни пистолети”

21 сеп 2018


  Покана - 21.09.2018
 Техническа спецификация - Приложение № 1 - 21.09.2018
 Техническа спецификация - Приложение № 2 - 21.09.2018
Представяне на участник - Приложение № 3 - 21.09.2018
 Техническо предложение -Приложение № 4 - 21.09.2018
Ценово предложение - Приложение № 5 - 21.09.2018
  Проект на договор- Приложение № 6 - 21.09.2018

Съобщение:
Срокът за подаване на оферти се удължава до 17:30 ч. на 29.10.2018 г.

Разяснения - 10.10.2018

 10 октомври 2018 | 11:47