МВР

Дирекция "УССД"

 

„Застраховка на застроените имоти, публична и частна държавна собственост, управлявани от МВР и общинска собственост, предоставена за ползване на МВР” - повторно обявена

14 ное 2018


Допустима информация - 14.11.2018

Съобщение:
Срокът за подаване на „Информация за проявен интерес“ се удължава до 17.30 ч. на 27.11.2018 г.

 22 ноември 2018 | 09:33