МВР

Дирекция "УССД"

 

„Застраховка на застроените имоти - публична и частна държавна собственост, управлявани от МВР и общинска собственост - предоставена за ползване на МВР”

24 яну 2019


Допустима информация

 24 януари 2019 | 11:00