МВР

Дирекция "УССД"

 

12-11-2019-094-ПП „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на климатик – колонен тип в обект в гр. София“

12 ное 2019


 Срокът за получаване на офертите е:
 Дата: 22.11.2019 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 25.11.2019 г.    Час: 10.00 ч.

 Телефон за контакт: + 359 29822599


  Обява
 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 1
Техническа спецификация - Приложение № 2
  Ценово предложение - Приложение № 3
  Техническо предложение - Приложение № 4
  Проект на договор - Приложение № 5

Съобщение:

 Срокът за получаване на оферти се удължава до 17.30 часа на 27.11.2019 г.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 28.11.2019 г.    Час: 11.00 ч.

 
Протокол

 Договор

 12 декември 2019 | 08:48