МВР

Дирекция "УССД"

 

10-10-2019-093-ПП „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на климатици в гр. София“

10 окт 2019

 Срокът за получаване на офертите е:
 Дата: 22.10.2019 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 23.10.2019 г.    Час: 14.00 ч.

 Телефон за контакт: + 359 29820943 - Величка Илиева

Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП - Приложение № 1
Техническа спецификация - Приложение № 2
Техническо предложение - Приложение № 3
Ценово предложение- - Приложение № 4
Проект на договор - Приложение № 5

Протокол

Договор

 12 ноември 2019 | 16:54