МВР

Дирекция "УССД"

 

15-11-2019-095-ПП „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване”

15 ное 2019

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1- „Доставка и монтаж на офис бюра и етажерки“.

Обособена позиция № 2- „Доставка и монтаж на метални шкафове и стелажи“

 Срокът за получаване на офертите е:
 Дата: 26.11.2019 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 27.11.2019 г.    Час: 10.00 ч.

 Телефон за контакт: + 359 29820943


Обява
Техническа спецификация по обособ. поз № 1 - Приложение № 2
Техническа спецификация по обособ. поз № 2 - Приложение № 3
 Техническо предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 4
 Техническо предложение по обособ. поз. № 2 - Приложение № 5
 Ценово предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 6
 Ценово предложение по обособ. поз. № 2 - Приложение № 7
 Проект на договор по обособ. поз. № 1 - Приложение № 8
 Проект на договор по обособ. поз. № 2 - Приложение № 9
 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП

 Разяснение

 Протокол

 Договор по обособ. поз. № 1

Договор по обособ. поз. № 2


 12 март 2020 | 10:54