МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на дюшеци тип шалте"

20 яну 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 03.02.2020 г.


Протокол

 07 февруари 2020 | 14:58