МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на яке лятно с хастар за служителите от ГДНП, ГДГП, ДЖ и ДМ“

21 авг 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 04.09.2019 г.

Протокол

 01 октомври 2019 | 09:46