МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Яке лятно с хастар за служителите от ГДНП, ГДГП, ДЖ И ДМ“

01 юли 2020Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор „Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 14.07.2020 г. 

 01 юли 2020 | 15:07