МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на парашутно оборудване“

02 апр 2020


Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 09.04.2020 г.

 „Доставка на парашутно оборудване“, разпределено па две обособени позиции (ОП) и при следните количества:

  • ОП №1:“Доставка на полуавтоматичен механичен осигурителен парашутен прибор"- 10 бр., 11 бр. и 12 бр.;
  • ОП №2: „Доставка на електронен осигурителен парашутен прибор – ADD“ – 20 бр., 21 бр. и 22 бр.
Пазарно проучване
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
Предложение - Приложение № 3

Съобщение:
Срокът за подаване на предложения се удължава до 17:30 ч. на 16.04.2020 г.

 10 април 2020 | 10:12