МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на противокуршумни каски" - 2

03 апр 2020


Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 21.04.2020 г.

„Доставка на противокуршумни каски” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - ”Доставка  на противокуршумна каска, марка MSA Gallet, модел TC Special Forces V2с ниво на защита, клас III А, по стандарт NIJ или еквивалент”;

Обособена позиция № 2 - ”Доставка  на противокуршумна каска с балистичен визьор, марка MSA Gallet”, модел TC Special Forces V2” с ниво на защита, клас III А по стандарт NIJ или еквивалент”

Пазарно проучване

Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2

 Предложение по обособ. поз. № 1 - Приложение № 3
 Предложение по обособ. поз. № 2 - Приложение № 4

 03 април 2020 | 09:58