МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на противоударно оборудване“ - 2

02 апр 2020


Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 09.04.2020 г.

„Доставка на противоударно оборудване“, разпределено па две обособени позиции (ОП) и при следните количества:

  • ОП №1:“Доставка на прозрачен противоударен щит"- 230 бр., 250 бр. и 280 бр.;
  • ОП №2:„Доставка на противоударна каска с визьор“ – 130 бр., 150 бр. и 180 бр.
Пазарно проучване
Техническа спецификация по обособ. поз. № 1- Приложение № 1
Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
Предложение - Приложение № 3


 02 април 2020 | 13:44