МВР

Дирекция "ВС"

 

Директор

 

bankov2

старши комисар Стефчо Маринов Банков

 

Образование:

1994 – 1999

Югозападен университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград

Магистър по “Връзки с обществеността”

1999-2001 -

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Магистър по “Философия”

2010 – 2015 -

Югозападен университет “Неофит Рилски”, гр. Благоевград
Магистър по “Право”

2015 – 2017

Национален военен университет „Васил Левски”, гр. Велико Търново - Доктор  по научна специалност “Сигурност и отбрана”

2018 – 2018

Военна Академия „Георги Стойков Раковски“, гр. София
"Изпълнение на ръководни длъжности  в системата за национална сигурност и отбрана".


Допълнителна информация:

Преподавател  в:

  • Правно - исторически факултет ЮЗУ „Неофит Рилски"

Публикации на теми:

„Развитието на правилото за чисто вътрешно положение в съдебната практика на съда относно основните свободи на икономиката в светлината на делото ullens de schooten“;

 „Прозрачността като антикорупционен механизъм при възлагане на обществени поръчки в сигурността и отбраната. същност и обществено значение.“;

„Прозрачността като антикорупционен механизъм при възлагане на обществени поръчки в сигурността и отбраната. Основни понятия за обществена поръчка, публичност и прозрачност при възлагане.“;

„Прозрачността като антикорупционен механизъм при възлагане на обществени поръчки в сигурността и отбраната. Прилагане на антикорупционни механизми при възлагане на ОП в сигурността и отбраната;

„Актуални проблеми на миграционния натиск в контекста на националната сигурност в Република България“.

Курсове и обучения:

Международен семинар -ILEA на тема „Стратегия за противодействие на корупцията в държавната администрация“;

Монография -„Възможности за усъвършенстване на противодействието на корупцията в управлението на сектор сигурност“.

Професионална кариера:

2004 г. – 2007 г. - МВР-СДП- 05 РПУ

2007 г. – 2009 г. - ГДБОП-МВР

2009 г. - 2019 г. - началник сектор в Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР

2019 г. - 2019 г. - заместник  директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР

2019 г. -               - директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР

Директорът на дирекция "Вътрешна сигурност" е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи.

Приемен ден: всеки вторник от 15:00 до 17:00 ч.

тел.:  +359.2.9825149, ел. поща: [email protected]