МВР

Дирекция "ВС"

 

17 март 2021

Проведена видеоконференция с участието на директора на дирекция "Вътрешна сигурност" - МВР и представители на Европейската комисия

   Във връзка с изготвянето  и публикуването на втори доклад по Механизма за върховенството на закона в частта за България, на 17.03.2021г. се проведе видеоконференция с представители на Европейската комисия,на която бе осъществен мониторинг върху дейността на дирекция “Вътрешна сигурност”, като структура, пряко ангажирана с изпълнението на националните и институционални планове и програми по линия на превенция и противодействие на корупцията в МВР.

   Основна цел на Европейския механизъм за върховенството на закона е да стимулира междуинституционалнота  сътрудничество и да насърчава всички институции на ЕС да допринасят в съответствие със своите институционални роли.

   В тази връзка старши комисар Стефчо Банков, директор на дирекция “Вътрешна сигурност” – МВР, представи развитието на дирекцията през годините и постигнати резултати при прилагане на съвременни методи за превенция и противодействие на корупцията сред служителите на Министерство на вътрешните работи.

   Представителите на Европейската комисия дадоха висока оценка на водената антикорупционна политика на ДВС, като подчертаха приноса на използваните иновативни методи и средства по линия на превенция на корупцията в системата.


Изображения

 18 март 2021 | 13:44