МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Проведена уводна конференция

Дирекция „Вътрешна сигурност“ е бенефициер по иновативен проект за повишаване на капацитета за провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия

Финансирането е от Националната програма на фонд „Вътрешна сигурност“ и е на стойност 547 624 лева

 Откриваща конференция  по проект „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“ проведе днес Дирекция „Вътрешна сигурност“. Структурата е бенефициер по проекта, финансиран от Националната програма на фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 и е на стойност 547 624.00 лева.

Основната цел е повишаване на ефективността на служителите на дирекцията при провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия за противодействие на престъпността, чрез прилагане на съвременни средства и методи за разследване на корупционни и други незаконни действия от служители на МВР – обясни директорът на дирекция "Вътрешна сигурност" старши комисар Стефчо Банков. Той откри конференцията и представи приноса на Националната програма за България по фонд "Вътрешна сигурност" 2014-2020.

Министърът на вътрешните работи в оставка Христо Терзийски, подкрепи изпълнението на проекта и го оцени като иновативен и ефективен за Министерството. Участие в уводната конференция, в рамките на която бе представен екипът по проекта и очакваните резултати, взеха също главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов, заместникът му главен комисар Стоян Темелакиев, административният секретар на МВР Бойко Славчев.

 

Изпълнението на проект „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“ стартира през месец януари 2020 г., продължителността му е две години – до януари 2022 г.

 


20 апр 2021

ПОКАНА ЗА УВОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

   В качеството си на бенефициент, дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР има удоволствието да Ви покани за участие в откриваща конференция за представяне на проект BGHOMEAFFAIRS-4.001-0001 „Изграждане на специализирана оперативна система за противодействие на престъпността в МВР“, финансиран със средства по фонд „Вътрешна сигурност“.

   Предвид противоепидемичните мерки, наложени в страната, събитието ще се проведе в онлайн формат, чрез платформата Cisco Webеx Meetings, на 20.04.2021 г. от 10.00 часа.

   При интерес и желание от Ваша страна, моля да заявите участието си, като се свържете с г-жа Мария Николова, младши експерт в дирекция „Вътрешна сигурност“, телефон за връзка: 2 28 64, електронна поща: [email protected].


13 апр 2021

Проведена видеоконференция с участието на директора на дирекция "Вътрешна сигурност" - МВР и представители на Европейската комисия

   Във връзка с изготвянето  и публикуването на втори доклад по Механизма за върховенството на закона в частта за България, на 17.03.2021г. се проведе видеоконференция с представители на Европейската комисия,на която бе осъществен мониторинг върху дейността на дирекция “Вътрешна сигурност”, като структура, пряко ангажирана с изпълнението на националните и институционални планове и програми по линия на превенция и противодействие на корупцията в МВР.

   Основна цел на Европейския механизъм за върховенството на закона е да стимулира междуинституционалнота  сътрудничество и да насърчава всички институции на ЕС да допринасят в съответствие със своите институционални роли.

   В тази връзка старши комисар Стефчо Банков, директор на дирекция “Вътрешна сигурност” – МВР, представи развитието на дирекцията през годините и постигнати резултати при прилагане на съвременни методи за превенция и противодействие на корупцията сред служителите на Министерство на вътрешните работи.

   Представителите на Европейската комисия дадоха висока оценка на водената антикорупционна политика на ДВС, като подчертаха приноса на използваните иновативни методи и средства по линия на превенция на корупцията в системата.


17 мар 2021

Проведана съвместна операция от служителе на ДВС-МВР и ОДМВР-Пловдив

   В началото на 2020 г. е постъпила информация за лица, които са се занимавали с изготвяне и пласиране на неистински официални документи. След проведеното продължително разследване, в рамките на което информацията е разширена и конкретизирана, е образувано досъдебно производство, преобразувано  впоследствие в следствено дело, след като сред участниците бил установен и служител от отдел „Миграция“ при ОДМВР-Пловдив. Извършени са 15 претърсвания и изземвания в жилища, леки автомобили и служебни помещения, при които са намерени множество неистински официални документи – карти за продължително пребиваване на чужди граждани в Република България,  с изключително високо качество на изработка. Иззети са и вещи, необходими за изготвяне на откритите неистински документи - снимки на различни лица, копия от документи за самоличност на албански граждани, заготовки и преса за изработката им.

   До момента е установено, че изготвяните документи са били предназначени за албански, турски и тунизийски граждани с цел свободното им придвижване в границите на Европейския съюз. Според събраните данни, обвиняемите влизали в контакт с граждани на Турция, Албания и Тунис, които желаели да се снабдят не по установения ред с документи за постоянно пребиваване в страната ни, за „услугата“ те плащали различни суми, достигащи над 10 000 евро.

   Задържаните са на възраст между 40 и 65 години. Те са криминално проявени. Обвиненията са за изготвяне на неистински документи, както и за подбудителство и помагачество на престъпната дейност. С прокурорско постановление петимата са задържани за 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска постоянния им арест.

 


18 яну 2021