МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

На 25.06.2020 г. при съвместна акция на дирекцията и Специализираната прокуратура на Република България бяха задържани за подкуп висши полицейски служители.

    На 25.06.2020 г. при съвместна акция на дирекцията и Специализираната прокуратура на Република България бяха задържани за подкуп висши полицейски служители. Вече е известено, че става дума за началник отдел „Наркотици“ в ГДБОП, комисар Цветан Панков и началник сектор в същия отдел, главен инспектор Кирил Ванков, както и за още един служител на МВР на изпълнителска длъжност. На проведен брифинг непосредствено след операцията Главният прокурор на Република България, г-н Иван Гешев изрази благодарност и поздрави служителите на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР и Специализираната прокуратура за перфектно свършената работа и проявения висок професионализъм при провеждането на оперативноиздирвателните мероприятия по случая. Операцията беше шумно отразена в медиите за масово осведомяване и социалните медии.

   По-късно, на 28.06.2020 г. Специализираният наказателен съд остави и двамата задържани началници от ГДБОП в ареста, уличени в участие в организирана престъпна група.

   На брифинг от същия ден старши комисар Стефчо Банков, директор на дирекция „Вътрешна сигурност“- МВР също изрази благодарност към Специализираната прокуратура и Главния прокурор за оказаната подкрепа и продължаващото успешно сътрудничество в противодействието на престъпността в системата на вътрешните работи. Той определи поведението на двамата задържани началници като изключително нагло, арогантно и безпрецедентно в историята на силовото ведомство.

   Старши комисар Банков изказа своята благодарност и към служителите на дирекцията, за положените огромни усилия и професионализъм при провеждането на специализираната операция.

25 юни 2020

Задържани разследващи полицай от Главна дирекция „Гранична полиция“ на ГПУ Калотина

   На 29.05.2020 г. при съвместна операция на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР и Специализираната прокуратурата на Република България, под прекия контрол на министъра на вътрешните работи, са задържани разследващи полицаи от Главна дирекция „Гранична полиция“ на ГПУ Калотина, за извършени неправомерни деяния по смисъла на чл. 301, ал. 1 от НК. Деянието се изразява в искане и получаване на различни парични суми за осуетяване на следствени дела и досъдебни производства. Полицейските служители са злоупотребявали с имената на магистрати, за да създадат впечатление в заинтересованите лица, че им вършат услуга, като посредничат само за предаване на исканите суми лично на магистратите.

   Благодарение на отличната оперативна работа на служителите от дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР,  подкупните лица са задържани с белязаните суми. Към наказателна отговорност са привлечени и двамата служители с дългогодишен стаж в системата на МВР, като са им наложени мерки за неотклонение "подписка". Процесуално-следствените действия по случая продължават.

   Разследването е красноречив пример за доброто сътрудничество между МВР и изпълнителната власт. Водената политика от ръководството на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР е към отстраняване на корупционните практики и връщането на доверието в системата.

29 май 2020