МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Служители на Дирекция „Вътрешна сигурност“–МВР анкетираха преминаващите през ГКПП-Връшка чука. Инициативата се реализира по проект "Остани чист, кажи НЕ на корупцията!"

Днешното анкетиране на преминаващите през северозападния граничен пункт имаше за цел да проучи впечатленията на гражданите от контактите им със служители на МВР. Доброволци  презентираха възможните канали за подаване на сигнали за корупция и неправомерни действия от страна на служители на вътрешното ведомство. Водачите на автомобили и техните спътници получиха  информационни материали, изготвени по проекта.  

Превантивната инициатива на ГКПП-Връшка чука лично подкрепиха старши комисар Румен Ганев – директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР, старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР-Видин, комисар Валентин Ванков – началник на ГПУ-Брегово и Лъчезар Попиванов – зам.-областен управител на област Видин.  Участваха и партньори по проекта от сектор „Вътрешен контрол“ при Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия.

„Противодействието на корупцията изисква системен подход. Освен разследвания са необходими и мерки по превенция. И този проект е част именно от превенцията“, подчерта старши комисар Румен Ганев. „Без активната позиция на всеки един от нас трудно бихме се справили с корупцията. Слоганът на проекта „Остани чист, кажи НЕ на корупцията!“ е послание към гражданите – да не се поддават на корупционен натиск и с поведението си да не стимулират такива прояви“, категоричен бе директорът на Дирекция „Вътрешна сигурност“.

Освен анкетирането на преминаващите през граничните пунктове и популяризирането на полезна информация чрез флаери и рекламни материали, в ход е и инсталирането на билбордове на територията на страната. На тях са изписани слогана на кампанията и националния телефон  за сигнали за корупция в системата на МВР +359 2 982 22 22. 

Дейностите по проекта "Остани чист, кажи НЕ на корупцията", изпълняван от Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, целят да повишат  информираността и доверието на гражданите в дейността на полицията и държавната администрация.

Кампанията стартира през месец юни на ГКПП Дуранкулак-Вама Веке, а през месец юли инициативата продължи на ГКПП Дунав мост Русе-Гюргево. Предстоят инициативи и на други гранични пунктове.

Проектът се реализира в партньорство с Главна дирекция „Антикорупция“-Румъния, Национален антикорупционен център-Молдова, сектор „Вътрешен контрол“ при Министерството на вътрешните работи на Сърбия, сектор „Професионална работа, превенция и почтеност“ на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, Областните администрации в Република България, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ –Благоевград, Академията на МВР, Синдикални федерации на служителите от МВР, Асоциацията на криминолозите в България и други неправителствени организации.

16 авг 2019

Награждаване на държавни служители в ДВС-МВР

   За постигнати високи професионални резултати при проведени полицейски операции с широк обществен отзвук, със заповед на Министъра на вътрешните работи, рег. № 8121К-11022/08.07.2019 г. с „КОЛЕКТИВНА ПАРИЧНА НАГРАДА“ в размер на 2 400 лева са наградени СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЕКТОР 01 НА ОТДЕЛ 03 при дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР.

   За проявена инициативност и за професионална и адекватна реакция по оказване на помощ и съдействие на пострадали при пътно-транспортно произшествие граждани и служители на МВР както и за опазване на въоръжението и полицейското оборудване от неправомерно посегателство със заповед на Министъра на вътрешните работи, рег. № 8121К-11023/08.07.2019 г. с „ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ“ с парична награда в размер на 200 лева е награден младши експерт ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОШКОВ, младши разузнавач в сектор 02 на отдел 01 при дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР.

05 юли 2019

Дирекция „Вътрешна сигурност“ получи два автомобила, предназначени за специфичните й потребности -дарение от германските полицейски служби

   Благодаря на Германия за подкрепата, която оказва специално на полицията. Полицейското  сътрудничество между нашите страни е на едно от най-добрите нива в ЕС. Стремежът ми като министър е да бъдем открити към партньорите, неслучайно  г-н Райнер Кан работи в МВР и това е допълнителен бонус в отношенията ни. Като съветник той има достъп до всички проблеми и структури в МВР и смятам, че това е пътят, по който изграждаме доверие – отбеляза министър Маринов. Той подчерта, че днес ролята на България като държава на първа граница с мигрантските потоци, е изключително важна за сигурността  на ЕС. Знаем, че пазейки границата ни с Турция, до голяма степен гарантираме сигурността на Европа. Същевременно подобни процеси  са свързани и с генериране на парични потоци и натискът спрямо служителите, работещи с този контингент, е силен. Някои от тях се поддават на различни зависимости. В този смисъл съществуването на Дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР действа превантивно преди всичко.

   По думите на Андреас Бакхоф - инспектор на Полицията в готовност на федералните провинции на Германия, предизвикателствата в професията са много, работим заедно за ефективното противодействие на престъпления от всякакъв вид  -  от тероризъм до контрабанда. Той обаче подчерта, че една от най-важните теми е доверието в полицията, която е партньор на населението. В този смисъл е важно обществото да вярва в своята полиция. Дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР е пример, който показва на хората, че освен противодействието на престъпността, наша грижа е да съблюдаваме действията на служителите. Дарението е израз на отношение към структурата, както и потвърждение на искреното желание да развиваме сътрудничеството ни в бъдеще – добави той.

02 юли 2019