МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“

   Като част от програмата на Академия “Антикорупция” - Университет за национално и световно стопанство, гр.София, директорът на дирекция “Вътрешна сигурност” изнесе Публична лекция пред младите хора на тема “Противодействие на корупцията: Модерният подход”. За студентите бе интересно да се запознаят със същността на работата на структурата и прилаганите от експертите методи за противодействие и превенция на корупционните практики в системата на МВР.
    Традиционните ни подходи са успешни и дават резултат за подобряване на средата, но не са достатъчни, необходими са иновативни методи. Затова през последните две-три години потърсихме международния опит за надграждане на разследванията с нови форми за борба с корупцията и въздействие спрямо служителите на МВР, посочи д-р Ганев. Той обърна внимание на проблема с корупцията и последствията от него върху всички и призова студентите към осъзнаване на сериозността на явлението и подкрепа в борбата с него. Най-ефективното лекарство срещу корупцията е превенцията. Нужни са не само ведомствени мерки, но и активно участие на гражданското общество и младите хора, както и съвременни действия и координация за изобличаване на всички форми на корупция сред служителите на МВР, заяви старши комисарят.

17 ное 2019

Дирекция „Вътрешна сигурност"- МВР бе домакин на Четвъртата регионална среща на мрежата NERCISU

 

   Като учредител на Мрежата за засилено регионално сътрудничество на звената за вътрешна сигурност (Network for Enhanced Regional Cooperation of Internal Security Units), Дирекция „Вътрешна сигурност" - МВР за четвърта поредна година бе домакин на годишната среща. Във форума, провел се в Стара Загора, участваха ръководителите и експерти на съответните компетентни органи от участващите държави - България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция, Северна Македония, Косово и Черна гора.

   В приветствието си към делегатите от името на министъра на вътрешните работи Младен Маринов заместник-главният секретар на МВР главен комисар Георги Арабаджиев даде висока оценка за съвместните усилия за ефективна борба и предотвратяване на корупционни явления: „Мрежата NERCISU предоставя много възможности за постоянни и активни контакти между органите за вътрешна сигурност, бърз обмен на оперативна информация, координирани и по-бързи съвместни оперативни действия, споделяне на добри практики и опит, засилено трансгранично полицейско и експертно сътрудничество“. Постигането на осезаеми резултати за предотвратяване на корупционни практики е важен показател за успеха на всяко правителство, знак за нарастващата роля на гражданското общество и силен акцент върху спазването на високите стандарти за прозрачност и демократична отчетност – посочи още главен комисар Арабаджиев. В този смисъл той увери, че МВР ще продължи да води активна и ангажирана антикорупционна политика и ще разчита на по-нататъшно сътрудничество с всички международни и регионални партньори в тази област.
Професионалните дискусии бяха фокусирани върху текущите предизвикателства, пред които са изправени участниците в NERCISU, и приложените антикорупционни мерки. Делегатите отчетоха, че обменът на информация и практики, споделянето на проблеми и постигнати резултати са важна потребност в оперативната работа.Те се обединиха около становището, че сътрудничеството между съответните компетентни институции в регионалните партньори е ключът към успешна и резултатна антикорупционна дейност. В рамките на форума бе представен в детайли проектът „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“, реализиран по инициатива на българското МВР в партньорство между Република България, Република Северна Македония, Република Гърция, Република Сърбия и Република Румъния.

05 ное 2019

Проведени съвместни действия между служители на Софийска градска прокуратура и служители на дирекция “Вътрешна сигурност

   На 17 август 2019 г. дирекция “Вътрешна сигурност” съвместно със Софийска градска прокуратура задържа и повдигна обвинение на полицейски районен инспектор от гр. София за получаване на подкуп чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение.

    Разследването по случая е започнало в началото на месец август 2019 г., когато гражданин е подал сигнал, че районният инспектор му е поискал сумата от 850 лв., за да не му връчи по надлежния ред призовка за извършено административно нарушение на правилата за движение по пътищата – шофиране с превишена скорост. Срещу поисканата сума, служителят на полицията обещал да не изпълни задълженията си по служба, като по този начин осигури изтичане на давността за реализирана на административно-наказателната отговорност спрямо гражданина.

01 сеп 2019

Служители на Дирекция „Вътрешна сигурност“–МВР анкетираха преминаващите през ГКПП-Връшка чука. Инициативата се реализира по проект "Остани чист, кажи НЕ на корупцията!"

Днешното анкетиране на преминаващите през северозападния граничен пункт имаше за цел да проучи впечатленията на гражданите от контактите им със служители на МВР. Доброволци  презентираха възможните канали за подаване на сигнали за корупция и неправомерни действия от страна на служители на вътрешното ведомство. Водачите на автомобили и техните спътници получиха  информационни материали, изготвени по проекта.  

Превантивната инициатива на ГКПП-Връшка чука лично подкрепиха старши комисар Румен Ганев – директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР, старши комисар Петър Коцин – директор на ОДМВР-Видин, комисар Валентин Ванков – началник на ГПУ-Брегово и Лъчезар Попиванов – зам.-областен управител на област Видин.  Участваха и партньори по проекта от сектор „Вътрешен контрол“ при Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия.

„Противодействието на корупцията изисква системен подход. Освен разследвания са необходими и мерки по превенция. И този проект е част именно от превенцията“, подчерта старши комисар Румен Ганев. „Без активната позиция на всеки един от нас трудно бихме се справили с корупцията. Слоганът на проекта „Остани чист, кажи НЕ на корупцията!“ е послание към гражданите – да не се поддават на корупционен натиск и с поведението си да не стимулират такива прояви“, категоричен бе директорът на Дирекция „Вътрешна сигурност“.

Освен анкетирането на преминаващите през граничните пунктове и популяризирането на полезна информация чрез флаери и рекламни материали, в ход е и инсталирането на билбордове на територията на страната. На тях са изписани слогана на кампанията и националния телефон  за сигнали за корупция в системата на МВР +359 2 982 22 22. 

Дейностите по проекта "Остани чист, кажи НЕ на корупцията", изпълняван от Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР, целят да повишат  информираността и доверието на гражданите в дейността на полицията и държавната администрация.

Кампанията стартира през месец юни на ГКПП Дуранкулак-Вама Веке, а през месец юли инициативата продължи на ГКПП Дунав мост Русе-Гюргево. Предстоят инициативи и на други гранични пунктове.

Проектът се реализира в партньорство с Главна дирекция „Антикорупция“-Румъния, Национален антикорупционен център-Молдова, сектор „Вътрешен контрол“ при Министерството на вътрешните работи на Сърбия, сектор „Професионална работа, превенция и почтеност“ на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, Областните администрации в Република България, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ –Благоевград, Академията на МВР, Синдикални федерации на служителите от МВР, Асоциацията на криминолозите в България и други неправителствени организации.

16 авг 2019