МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Поздравителен адрес по повод професионалния празник на МВР

Уважаеми колеги,
За мен е голяма чест и удоволствие, да се обърна към Вас в този ден, за да засвидетелствам уважението си към дейността Ви.
Честит професионален празник! Бъдете горди от избора си да противодействате на корупционните практики и правонарушения, с оглед затвърждаване на доверието и авторитета на МВР пред българските граждани, нашите работодатели. Горд съм, че имам възможност да ръководя личности като Вас-добре подготвени, знаещи и мотивирани, които имат пред себе си ясна цел и кауза-противодействието и борбата с корупцията в МВР.
Изказвам искрената си благодарност за високия професионализъм и отговорност, с които ден след ден практикувате една от най-достойните и уважавани професии, често пъти лишавайки близките си хора от вашето присъствие. Пожелавам Ви да бъдете здрави! Пожелавам Ви благополучие и професионална удовлетвореност! Изказвам и благодарността си към близките Ви, които неуморно Ви подкрепят с търпението и обичта си! Честит празник!
Ст.комисар Ст. Банков, д-р Директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР

08 ное 2020

Пореден повод за гордост за служителите на дирекция „Вътрешна сигурност“- МВР.

   Изключително висока оценка за своят професионализъм и постигнати резултати получиха служителите от дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР по случай професионалния си празник на 08.11.2020 г.

  1. Със заповед на министъра на вътрешните работи, г-н Христо Терзийски, с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА МВР“ III степен е награден 1 (един) служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.
  2. Също със заповед на министъра на вътрешните работи, г-н Христо Терзийски, с „ОБЯВА НА БЛАГОДАРНОСТ “ и парична награда са наградени общо 6 (шест) служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР;
  3. Със заповеди на министъра на вътрешните работи, г-н Христо Терзийски, в по-висока степен са преназначени 8 (осем) служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР;
  4. Със заповед на главния секретар на МВР, гл. комисар Ивайло Иванов, с „ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ“и парична награда са наградени общо 6 (шест) служители на дирекцията по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР;
  5. Със заповеди на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“, ст. комисар Стефчо Банков, с „ ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ С ПАРИЧНА НАГРАДА“са наградени общо 7 служители на дирекцията по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР.
  6. Със заповеди на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“, ст. комисар Стефчо Банков, с „ ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ С ПАРИЧНА НАГРАДА“са наградени общо 6 служители на дирекцията по чл. 142, ал. 1, т. 3 от ЗМВР.

08 ное 2020