МВР

ОД Габрово

 

Важно съобщение

21 май 2020

Дата за провеждане на медицинско освидетелстване

Във връзка с изтичане срока на обявеното извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме кандидатите за участие в конкурс, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи 8121К-4068/26.02.2020г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Габрово на 12 вакантни младши изпълнителски длъжности „младши автоконтрольор II-I степен и „полицай-старши полицай“, че медицинското освидетелстване ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 27.05.2020 г. от 13,30 часа в сградата на Районно управление – Габрово, с адрес: гр. Габрово, ул. „Орловска“ №50.

 

Председател на конкурсната комисия: (п)

 21 май 2020 | 15:03