МВР

ОД Габрово

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Габрово

02 мар 2020

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,

 

ОБЯВЯВАМ:


І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Габрово на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
- младши автоконтрольор II – I степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районни управления – Дряново и Трявна
- младши автоконтрольор II – I степен – 3 (три) вакантни длъжности;
3. Районни управления – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна
- полицай – старши полицай  – 8 (осем) вакантни длъжности.


gab_4068

 02 март 2020 | 10:15