МВР

ОД Габрово

 

Конкурс за назначаване на държавна служба, за 2 вакантни длъжности “младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в Районно управление“ към отдел „Разследване“.

30 сеп 2019

Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) – Габрово обявява прием на документи на кандидати, за участие в конкурс за назначаване на държавна служба, за 2 вакантни длъжности "младши разследващ полицай – старши разследващ полицай в Районно управление".
Получаването на комплекти с документи и подаването им за участие в конкурса, ще се извършва в срок до 10.10.2019 година включително, в сградата на ОДМВР – Габрово, ул. "Орловска" № 50, в дните от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 часа.
Подробна информация относно изискванията, документите и конкурсните етапи ще се обявят на таблото за съобщения в сградата на ОДМВР – Габрово и на страницата на МВР в Интернет, раздел "Конкурси".  

 30 септември 2019 | 10:59