МВР

ОД Габрово

 

Конкурс за назначаване на държавна служба на длъжности "полицай" и "младши автоконтрольор"

02 фев 2018

Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Габрово обявява прием на документи на кандидати, за участие в конкурс за назначаване на държавна служба за 9 вакантни длъжности „полицай“ и 4 вакантни длъжности „младши автоконтрольор“.

Получаването на комплекти с документи и подаването им за участие в конкурса, ще се извършва в срок до 26.02.2018г. включително, в сградата на ОДМВР-Габрово с адрес: гр. Габрово, ул. Орловска №50, в дните:

- вторник и четвъртък от 14,00 до 17,00 часа;

- сряда и петък от 09,00 до 11,00 часа.

Подробна информация, относно изискванията, документите и конкурсните етапи, ще се обявят на таблото за съобщения в сградата на ОДМВР-Габрово и на Интернет страницата на МВР, раздел „Конкурси“.

 02 февруари 2018 | 16:55