МВР

ОД Габрово

 

Отлагане на провеждането на медицинско освидетелстване, обявено за дните 18.03.2020 г. и 25.03.2020 г.

18 мар 2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, уведомяваме кандидатите за участие в конкурс, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи №8121К-4068/26.02.2020 г., ЧЕ СЕ ОТЛАГА провеждането на медицинско освидетелстване, обявено за дните 18.03.2020 г. и 25.03.2020 г.

След отмяна на извънредното положение,  кандидатите ще бъдат уведомени за по-нататъшното протичане на конкурсната процедура по телефона  и чрез обявяване на общодостъпни места в Областна дирекция на МВР – Габрово и в електронната страница на дирекция

 18 март 2020 | 14:39