МВР

ОД Габрово

 

Подбор на персонал за работа във ведомствен обект за обществено хранене

06 авг 2020

Областна дирекция на МВР-Габрово набира кандидати за работа

Областна дирекция на МВР-Габрово набира кандидати за работа във ведомствен обект за хранене в град Габрово, за длъжности:

 

                   - управител, стол, той и домакин;

                   - калкулант, той и касиер;

                   - главен готвач;

                   - готвач;

                   - работник, кухня.

Кандидатите трябва да имат само българско гражданство и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Длъжностите са свързани с ръководство, координация, контрол и участие в приготвянето на пълноценна и здравословна храна. Изготвяне на ежедневно план-меню и калкулационни ведомости. Ръчна и машинна обработка на плодове и зеленчуци. Грижи за правилното съхранение на продукти. Съблюдаване на санитарно-хигиенните изисквания при работа за обществено хранене.

          За длъжностите се изисква средно образование.

За длъжностите „готвач“ и „главен готвач“ се изисква и придобита квалификация.

За длъжността „Управител, стол, той и домакин“ се изисква свидетелство за управител на заведение за обществено хранене.

          Основната заплата за длъжностите е от 610 до 770 лева.

Желаещите да кандидатстват за работните места, трябва да се явят в сградата на Областна дирекция на МВР-Габрово, в гр. Габрово, ул. “Орловска“ №50 за получаване и подаване на документи.

 

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 066/826-517 или 066/826-317.

 06 август 2020 | 14:48