МВР

ОД Габрово

 

Протокол от експертен съвет за избор на доставчици за видове хранителни продукти

06 ное 2020

ПРОТОКОЛ

                   На 06.11.2020 година експертният съвет назначен със заповед на директора на ОДМВР- Габрово № 264з-2149/26.10.2020г. се събра със задача да отвори, разгледа и класира подадените оферти, съгласно публикувано обявление № 264000-16872/26.10.2020г. за избор на доставчици за видове хранителни продукти, които ще се закупуват за нуждите на стол към Областна дирекция на МВР – Габрово.

                   В срока за подаване на оферти до 13:00 часа на 30.10.2020 година в деловодството на ОДМВР- Габрово и по официалния имейл [email protected] са получени и регистрирани 4 (четири) броя  оферти, както следва:

                   1. Ценово предложение с вх. № 264000-17119/30.10.2020г. от ВОНС ООД.

                   2. Оферта вх. № 264000-17130/30.10.2020г. от ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД.

                   3. Оферта вх. № 264000-17146/30.10.2020г. от БУЛКАРТО ЕООД.

                   4. Оферта вх. № 264000-17147/30.10.2020г. от ТОП ИНВЕСТ ООД.

                   В удълженият срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 04.11.2020 година в деловодството на ОДМВР- Габрово и по официалния имейл [email protected] са получени и регистрирани 4 (четири) броя  оферти, както следва:

                   1. Оферта вх. № 264000-17162/30.10.2020г. от ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

                   2. Оферта вх. № 264000-17202/02.11.2020г. от Дени Дистрибуция ООД

                   3. Оферта вх. № 264000-17311/03.11.2020г. от Хлебозавод НМ ЕООД

                   4. Оферта вх. № 264000-17314/03.11.2020г. от Хлебозавод Габрово ООД

                   Офертите са предадени на председателя на експертния съвет госпожа Цветанка Михова, която запозна всички членове на експертния съвет със съдържанието на представените оферти. Председателя и членовете на експертният съвет подписаха ценовите предложения на участниците.

                   Експертният съвет пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти:

                   1. Фирма ВОНС ООД е представила Ценово предложение вх. № 264000-17119/30.10.2020г. в едно с Декларация № 1 съгласно обявата и копие на Удостоверение за регистрация № 101/29290-01.10.2019г. Фирмата предлага да извърши доставка на следните групи храни:

                   - Е. Варива и храни на зърнена основа;

                   - Ж. Пресни и замразени плодове и зеленчуци;

                   - З. Зеленчукови плодови консерви и маслини.

                   2. Фирма ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД е представила Оферта вх. № 264000-17130/30.10.2020г. и вх. № 264000-17162/30.10.2020г. в едно с Декларация № 1 съгласно обявата и копие на Удостоверение за регистрация № 101/726 от 19.07.2019г.Фирмата ни уведоми, че предлаганото от нея брашно е тип 500 и не може да предложи брашно тип 700. Фирмата предлага да извърши доставка на следните групи храни:

               - Д. Хляб и хлебни изделия

                   - Е. Варива и храни на зърнена основа;

                   - Й. Пакетирани хранителни стоки и подправки;

                   - Н. Чай, захар и мед на дози.

                   3. Фирма БУЛКАРТО ЕООД е представила Ценово предложение вх. № 264000-17146/30.10.2020г. в едно с Декларация № 1 съгласно обявата, копие на Удостоверение за регистрация № 098/02.12.2011г. и декларация за валидност на офертата с вх. № 264000-17235/03.11.2020г.. Фирмата предлага да извърши доставка на следните групи храни:

                   - А. Месо и месни продукти - охладени и дълбоко замразени, от  български производители и/или внос в разфасовки до 1-2 кг и до 10 кг;

                   - Б: Риба и рибни продукти;

                   - В: Яйца;

                   - Г: Растителни масла и мазнини;

                   - Д. Хляб и хлебни изделия;

                   - Е. Варива и храни на зърнена основа;

                   - Ж. Пресни и замразени плодове и зеленчуци;

                   - З. Зеленчукови плодови консерви и маслини.

                   - Й. Пакетирани хранителни стоки и подправки;

                   - К: Мляко и млечни продукти;

                   4. Фирма ТОП ИНВЕСТ ООД е представила Ценово предложение вх. № 264000-17147/30.10.2020г. в едно с Декларация № 1 съгласно обявата и копие на Удостоверение за регистрация № 179/29.02.2012г. Фирмата предлага да извърши доставка на следните групи храни:

                   - В: Яйца;

                   - Г: Растителни масла и мазнини;

                   - К: Мляко и млечни продукти;

              5. Фирма Дени Дистрибуция ООД е представила Ценово предложение вх. № 264000-17202/02.11.2020г. в едно с Декларация № 1 съгласно обявата и копие на Удостоверение за регистрация № 101/31454-23.01.2019г. Фирмата предлага да извърши доставка на следните групи храни:

              - Л. Сладолед;

              6. Фирма Хлебозавод НМ ЕООД е представила Ценово предложение вх. № 264000-17311/03.11.2020г. в едно с Декларация № 1 съгласно обявата и копие на Удостоверение за регистрация за търговия на дребно № 824/24.11.2014г. Фирмата предлага да извърши доставка на следните групи храни:

              - Д. Хляб и хлебни изделия

              7. Фирма Хлебозавод Габрово ООД е представила Ценово предложение вх. № 264000-17314/03.11.2020г. в едно с Декларация № 1 съгласно обявата и копие на Удостоверение за регистрация № 0004/16.09.2015г. Фирмата предлага да извърши доставка на следните групи храни:

              - Д. Хляб и хлебни изделия

              Членовете на експертния съвет констатираха, че подадените оферти отговарят на изискванията, посочени в обявлението След изготвена сравнителна таблица с предложените цени за хранителни продукти от по-вече от една фирма, експертния съвет извърши анализ и  класира следните доставчици:

               А. Месо и месни продукти - охладени и дълбоко замразени, от  български производители и/или внос в разфасовки до 1-2 кг и до 10 кг

     1. БУЛКАРТО ЕООД

     Б: Риба и рибни продукти:

    1. БУЛКАРТО ЕООД

    В: Яйца:

              1. БУЛКАРТО ЕООД

    2. ТОП ИНВЕСТ ООД

    Г: Растителни масла и мазнини:

    1. ТОП ИНВЕСТ ООД

    2. БУЛКАРТО ЕООД

  Д. Хляб и хлебни изделия

            Хляб „Добруджа " - нарязан; Хляб „Стара Загора"- нарязан; Хляб „Типов "- нарязан

1. Хлебозавод НМ ЕООД

2. Хлебозавод Габрово ООД

Питки гръцки, замразени с големина 17см.;

1. БУЛКАРТО ЕООД

2. Хлебозавод НМ ЕООД

Галета;

1. Хлебозавод НМ ЕООД

2. БУЛКАРТО ЕООД

Е. Варива и храни на зърнена основа

Брашно тип 700 разфасовки от 1кг;

1. БУЛКАРТО ЕООД

2. ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

Грис-разфасовки от 0,500 кг и 1 кг;

1. ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

2. БУЛКАРТО ЕООД

Бял боб-разфасовки от 1 кг;

1. ВОНС ООД

2. БУЛКАРТО ЕООД

Леща(зеленикава)-разфасовка от 1 кг;

1. БУЛКАРТО ЕООД

2. ВОНС ООД

Ориз -бланширан, разфасовка от 1 кг;

1. БУЛКАРТО ЕООД

Ориз –бял бисерен, разфасовка от 1 кг;

1. БУЛКАРТО ЕООД

2. ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

Макарони с форма на тръбички;

1. БУЛКАРТО ЕООД

2. ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

Фиде от твърда пшеница;

1. ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

2. БУЛКАРТО ЕООД

Кори печени, начупени за млечна баница.

1. БУЛКАРТО ЕООД

            Ж. Пресни и замразени плодове и зеленчуци:

Пресни плодове и зеленчуци

1. ВОНС ООД

Замразени плодове и зеленчуци

1. БУЛКАРТО ЕООД

               З. Зеленчукови плодови консерви и маслини:

              Зеленчукови плодови консерви и маслини за всички позиции без зелен фасул-плосък-консерва:

               1. БУЛКАРТО ЕООД

               2. ВОНС ООД

               Зелен фасул-плосък-консерва:

               1. ВОНС ООД

               2. БУЛКАРТО ЕООД

               И. Туршии:

1. ВОНС ООД

              Й. Пакетирани хранителни стоки и подправки:

               Пакетирани хранителни стоки и подправки без – сол, оцет винен , червен пипер сладък и джоджен сушен

1. ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

2. БУЛКАРТО ЕООД

              Сол, оцет винен , червен пипер сладък и джоджен сушен

1. БУЛКАРТО ЕООД

2. ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

               К: Мляко и млечни продукти:

               сирене саламурено, краве кисело мляко и краве масло:

1. БУЛКАРТО ЕООД

               2. ТОП ИНВЕСТ ООД

               Кашкавал, прясно краве мляко пастьоризирано и айрян бутилка :

1. ТОП ИНВЕСТ ООД

               2. БУЛКАРТО ЕООД

               Л. Сладолед:

               1. Дени Дистрибуция ООД

               Н. Чай, захар и мед на дози

1. ПОДПРАВКИ КОМ ЕООД

               Не са подадени оферти и няма избран доставчик за следните групи продукти:

              М. Безалкохолни напитки, газирани безалкохолни напитки, бутилирана вода

              О. Алкохолни напитки

              П. Нехранителни - материали и предмети в контакт с храните

              Началника на сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при ОДМВР – Габрово да запознае служителите отговорни за процеса по снабдяване с хранителни продукти със съдържанието на протокола и сравнителната таблица.

 

Дата:06.11.2020г.                    ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ:                                                                                                                     

 

 

Председател: П……………………….

                                                                

Членове:

 

1. П…………………………                          2. П…………………………    

              

 

3. П………………………                            4. П…………………………..

 16 ноември 2020 | 14:39