МВР

ОД Габрово

 

Удължаване срока по обявление рег. № 264000-16872/26.10.2020г. за подаване на оферти за избор на доставчици на хранителни продукти за ведомствен стол на Областна дирекция на МВР-Габрово

02 ное 2020

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Избор на доставчици на хранителни продукти за ведомствен стол на Областна                дирекция на МВР-Габрово

 

          Експертен съвет назначен за избор на доставчици за видовете хранителни продукти, които ще се закупуват за нуждите на стол към Областна дирекция на МВР - Габрово, удължава срока по обявление рег. № 264000-16872/26.10.2020г. за подаване на оферти: до 17:00ч. на 04.11.2020г. Оферентът носи отговорност за получаването им в срок.

       Офертите на участниците да са валидни за срок от една година, считано от датата на протокола за избор на доставчици. При поискана от избран доставчик актуализация на цена, се извършва нова оценка на всички представени оферти за съответния продукт и се класират отново.

      Офертите се подават на следния адрес: гр. Габрово, ул. „Орловска ” № 50, деловодство на ОДМВР – Габрово или сканирани на имейл адрес: [email protected], адресирани до: Експертен съвет за избор на доставчици на хранителни продукти за стол към ОДМВР – Габрово

      Обявлението е  публикуването на сайта на ОДМВР – Габрово (в раздел „Обяви, конкурси и съобщения“).

 02 ноември 2020 | 11:51