МВР

ОД Габрово

 

І-ви район:
Граници:
1.1. Микрорайон градска част: по ул. В. Левски – вдясно /нечетни номера/, пл. Свобода, по ул. Ст. Пешев /четни номера/, ж.к. „Д-р Ат. Москов“ до мотел „Росица"
Обслужва се от: ПИ Христо Първанов
Приемна: гр.Севлиево, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 16, до Клуб на инвалида.

1.2. Микрорайон: с. Ряховците, с. П. Славейково, с. Кормянско и с. Малък Вършец.
Обслужва се от: МлПИ Павел Павлов.
Приемни: в сградите на кметствата.

1.3. Микрорайон: с. Агатово, с. Градище, с. Крамолин и кв. Балабанца
Обслужва се от МлПИ Ростислав Христов
Приемни: за кв. Балабанца – на ул. Светлина №30, до Гражданско-обществен център по превенция, и в сградите на кметствата.

II-ри район:
Граници:
2.1. Микрорайон – градска част: от пл. Свобода по ул. Никола Генев, по ул. Опълченска вляво /нечетни номера/ до края на гр.Севлиево след бензиностанция „Шопов". От пл. Свобода по ул. В. Левски /четни номера/, ул. Крайбрейжна, Източна индустриална зона.
Обслужва се от ПИ Иван Енев
Приемна: в сградата на РУ-Севлиево

2.2. Микрорайон - С.О. Хоталич и вилна зона в м. Функата, с. Крушево, с. Младен, с. Добромирка и с. Богатово.
Обслужва се от МлПИ Станислав Цонев
Приемни: в сградите на кметствата.

2.3. Микрорайон с. Ловнидол, с. Търхово, с. Буря, с. Идилево, вилна зона Севлиевски лозя и базите за отдих в м. „Баадалата“.
Обслужва се от МлПИ Петър Петров
Приемни: в сградите на кметствата.

ІІІ-ти район:
Граници:
3.1. Микрорайон – градска част: от пл. Свобода, по ул. Опълченска, ул. М. Попов вдясно /четни номера/ до кръстовището с ул. Верещагин. От пл. Свобода по ул. Хр. Спиридонов вляво, по ул. Стара планина вляво до кръстовището с ул. Н. Д. Петков.
Обслужва се от Началник група Териториална полиция Христо Чопов
Приемна: в сградата на РУ-Севлиево

3.2. Микрорайон: с. Кастел, с. Батошево, с. Карамичевци, с. Шумата и с. Енев рът, с. Стоките, Валевци, Угорелец, м. Лъгът, с. Купен, с. Кладев рът.
Обслужва се от МлПИ Георги Петров
Приемни: в сградите на кметствата.

3.3. Микрорайон: с. Горна Росица, с. Селище, с. Кръвеник, м. Табашко и м. Троенци.
Обслужва се от МлПИ Евгени Тодоров
Приемни: в сградите на кметските наместничества.

ІV-ти район:
Граници:
4.1. Микрорайон – градска част: от пл. Свобода по ул. Ст. Пешев вляво /нечетни номера/ до бензиностанция „Панацея“, по ул. Н. Д. Петков, жк «Д. Благоев» до „Изгрев 99" ООД, по ул. Стара планина, ул. Хр. Спиридонов до пл. Свобода.
Обслужва се от МлПИ Данаил Камбуров
Приемна: ул. Св. Св. Кирил и Методий“ №16

4.2. Микрорайон: с. Хирево, с.Дамяново, с.Бериево.
  Обслужва се от МлПИ Румен Върбанов
Приемни: в сградите на кметствата

4.3. Микрорайон: с. Градница, с. Млечево, с. Столът, с. Боаза
Обслужва се от МлПИ Петко Ганчев
Приемни: в сградите на кметствата
 
V-ти район:
Граници:
5.1. Микрорайон градска част: от „Паралел" ООД на Сеннишко шосе, по ул. Стара планина, по ул. Н. Д. Петков вдясно, жк „М. Палаузов", по ул. М. Попов от кръстовището с ул. Верещагин до края на града.
Обслужва се от ПИ Иван Ботев
Приемна: на ул. Стара планина №34 А, ет. 2, до Пробационна служба.

5.2. Микрорайон: с. Сенник, с. Душево, Душевски колиби.          
Обслужва се от: МлПИ Ивелин Иванов 
Приемна: в сградите на кметствата.