МВР

ОД Габрово

 

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ОДМВР – Габрово

19 фев 2020

Решение за откриване на процедура по чл. 79, ал. 1, т. от ЗОП

264000-2862-Решение откриване на процедура-газ
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Договор-264000-3702
СИТИГАЗ ДОГОВОР 264000-14170

 18 септември 2020 | 15:56