МВР

ОД Габрово

 

Откриване на процедура на договаряне "Доставка на електрическа енергия ниско напражение от доставчик последна инстанция за нуждите на Областна дирекция на МВР-Габрово по регулирани цени"

02 авг 2017

Прикачени документи Решение за откриване на процедура   (pdf - 2,27MB) - 02 авг 2017 11:30

 02 август 2017 | 11:37