МВР

ОД Габрово

 

Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на обектите на Областна Дирекция на МВР – Габрово

11 яну 2019

Решение за откриване на процедура рег. № 264000-415 от 11.01.2019 г.
Обекти на ОДМВР – Габрово
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Обявление за възложена поръчка 264000-2511-15.02.19 г.
договор рег. № 264000-2510-14.02.19 г

 15 февруари 2019 | 13:47