МВР

ОД Габрово

 

Обществена поръчка за доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ - със съдържание на сяра до 0.1 %

18 ное 2016

Обява рег. № 264р-13625/18.11.2016 г. - АОП - 9058757

Информационен лист

Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация за подизпълнител

Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4

Декларация за конфиденциалност

Декларация за свързаност

Документация рег № 264000-21643/18.11.2016 г.

Проект на договор

Протокол - рег № 264р-14142/02.12.2016 г.

 

Изплатена е сума по договор №264р-14589/12.12.2016 г. в размер на 69 830.21 лв. на 19.12.2016 г.

 

 

 

 23 май 2017 | 16:30