МВР

ОД Габрово

 

Пазарна консултация за ремонт на гараж в сградата на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Габрово

07 сеп 2016

Пазарна консултация

Сведение за участника

Техническа спецификация

Ценова оферта - образец

Декларация за оглед

Протокол от заседание на комисията по ЗОП в ОДМВР-Габрово

Плащания към 08.12.2016 г.

 23 май 2017 | 16:30