МВР

ОД Габрово

 

Търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна техника и машини на основание Наредба № 7 от 1997 г. и съгласно заповед № 8121з-27 от 04.01.2017 г. на Министъра на вътрешните работи

09 яну 2017

Търгът ще се проведе на 23.01.2017 г. от 9:00 ч. в сградата на РД ПБЗН – Габрово, ул. Антим І-ви № 1.
Оглед на техниката може да бъде извършен в периода 12.01. – 20.01.2017 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч. на следните адреси:
- Складова база – с. Гергини, общ. Габрово
- РСПБЗН – Габрово, гр. Габрово, ул. Антим І-ви № 1
- РСПБЗН – Дряново, гр. Дряново, ул. Рачо Стоянов № 15
- РСПБЗН – Севлиево, гр. Севлиево, ул. Ал. Верешчагин № 4
- РСПБЗН – Трявна, гр. Трявна, ул. Проф. Н. Райков № 15
Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на вещта, за която се кандидатства, се внася в касата на РДПБЗН – Габрово най-късно до 17:00 ч. на 20.01.2017 г.
Допълнителна информация може да се получи на сайта на РДПБЗН-Габрово - www.pbzn-gabrovo.net  или на тел. 066 826 324 и GSM 0887639770.

 
Списък на предлаганите за продажба чрез търг извънщатна техника и машини:

Списък - част І             

Списък - част ІІ

 

 

 23 май 2017 | 16:30