МВР

ОД Габрово

 

Комплексна услуга за извънгаранционно обслужване и ремонт на служебни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР-Габрово с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца /нова обява/

20 фев 2018

Прикачени документи Обява 9073150   (pdf - 83,00KB) - 20 фев 2018 16:13
Документация   (doc - 137,00KB) - 20 фев 2018 16:14
Приложение 1 - Оферта   (doc - 31,00KB) - 20 фев 2018 16:15
Приложение 2 -Представяне на участник   (doc - 37,00KB) - 20 фев 2018 16:16
Приложение 3 -Техническо предложение   (doc - 41,00KB) - 20 фев 2018 16:17
Приложение 3а -Техническа спецификация   (doc - 70,00KB) - 20 фев 2018 16:17
Приложение 4 - Ценово предложение   (doc - 37,00KB) - 20 фев 2018 16:18
Приложение 4а - Ценово предложение   (xls - 237,00KB) - 20 фев 2018 16:20
Приложение 5-Декларация по чл.54, ал. 1, т.1, т.2 и 7   (doc - 31,00KB) - 20 фев 2018 16:21
Приложение 6-Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3-5   (doc - 33,00KB) - 20 фев 2018 16:21
Приложение 7 - ЕЕДОП   (pdf - 459,00KB) - 20 фев 2018 16:21
Приложение 8 - Декларация   (doc - 36,00KB) - 20 фев 2018 16:22
Приложение 9 - Декларация за спазени задължения   (doc - 34,00KB) - 20 фев 2018 16:22
Приложение 10 - Проект Договор   (doc - 105,00KB) - 20 фев 2018 16:23
Удължаване на срока по процедурата - страница 1   (tif - 9,05MB) - 07 мар 2018 11:15
Удължаване на срока по процедурата-страница 2   (tif - 7,65MB) - 07 мар 2018 11:15
Протокол от заседание на комисията, проведено на 14 март 2018 г.   (pdf - 161,00KB) - 16 мар 2018 14:18
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   (pdf - 3,61MB) - 02 апр 2018 16:29

 02 април 2018 | 16:36