МВР

ОД Габрово

 

Подмяна на водогреен котел за природен газ, газова горелка за котел и циркулационни помпи в административната сграда на Районно управление – Севлиево към Областна дирекция на МВР – Габрово

26 сеп 2019

Процедура за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП

264000-15568-26-09-2019-Документация
Обява
прил-1-техническа-спецификация
прил-2-опис на документите
прил-3-административни-сведения-за-участника
прил-4-декларация-по-чл-54-ал-1-т-1-2-и-7-зоп
прил-5-декларация-по-чл-54-ал-1-т-3-5-зоп
прил-6-декларация-чл-66-ал-1-зоп
прил-7-декларация-за-съгласие-за-участие-като-подизпълнител
прил-8-декларация-чл-66-ал-2-зоп
прил-9-декларация-по-чл-66-ал-2-зоп
прил-10-декларация-чл-101-ал-11-зоп
прил-11-декларация-по-чл-102-ал-1-зоп
прил-12-списък на дейностите
прил-13-списък на персонала
прил-14-декларация за оглед
прил-15-методика за оценка
прил-16-техническо предложение
прил-17-ценово предложение
прил-18-договор
Прикачени документи Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП   (pdf - 6,36MB) - 17 окт 2019 16:45

 17 октомври 2019 | 16:45