МВР

ОД Габрово

 

Процедура за събиране на оферти по реда на глава 26 от ЗОП

10 май 2019

Комплексна услуга за извънгаранционно обслужване и ремонт на служебни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР – Габрово с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца

рег №264р-6927-10-05-2019г
ПРИЛ № 1-техническа спецификация
ПРИЛ № 2-ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
ПРИЛ № 3-АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
ПРИЛ № 4-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП
ПРИЛ № 5-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП
ПРИЛ № 6-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 66, ал. 1 ЗОП
ПРИЛ № 7 ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
ПРИЛ № 8-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 66, ал. 2 ЗОП
ПРИЛ № 9-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 ЗОП
ПРИЛ № 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 101, ал. 11 ЗОП
ПРИЛ № 11-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 102, ал.1 ЗОП
ПРИЛ № 12- СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА
ПРИЛ № 13-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
ПРИЛ № 14-МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
ПРИЛ № 15-ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРИЛ № 16 - Ценово предложение
Прил №16 а ценово предложение
ПРИЛ № 17 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
обява
информация за удължаване на срок 264000-7768-21-05-2019 г
264р-8084-29-05-2019

 16 ноември 2020 | 14:34