МВР

ОД Габрово

 

Установяване на доставчик на тонер касети и консумативи за офис техника, необходими за обезпечаване дейността на структурните звена при Областна дирекция на МВР – Габрово

10 юни 2019

Пазарно проучване

Пазарно проучване рег. № 2640008942-10.06.2019 г
Приложение № 1
Предложение – Приложение № 2 (образец)

 10 юни 2019 | 14:20