МВР

ОД Габрово

 

Обява за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти-публична държавна собственост, с предназначение за поставяне на машини за топли напитки

25 сеп 2018

Обява за провеждане на търг с явно наддаване
8121з-107 Заповед за определяне на участник, спечелил търг с явно наддаване
8121з-108 Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за отделни обекти

 08 февруари 2019 | 11:22