МВР

ОД Габрово

 

06 апр 2020

Удължава се срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС

Уважаеми граждани на област Габрово,

Напомняме ви, че на основание обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение, и във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, беше приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Съгласно параграф 10 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца.

В посочения срок за удължаване, тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Габрово не спира предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи и няма да преустановява своя режим на работа. При желание от страна на гражданите, ще могат да им бъдат издадени нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Посочените услуги могат да бъдат заявени, както на гише, така и чрез електронния портал  на МВР с адрес https://e-uslugi.mvr.bg.

Телефони, на който можете да получите повече информация: 066/826 355; 066/826 528 и 066/826 268

Отпада задължителното носене на защитни маски

Уважаеми съграждани,

Със Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се отмени т. 9 от Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., с която се допълниха противоепидемичните мерки за борба с разпространението на COVID-19, а именно: „всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.

Независимо, че тази мярка е отменена, министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи горещо препоръчват, маските да се използват ежедневно, като допълнително средство за защита от заразата.

Ръководството и служителите на ОДМВР Габрово се присъединяват към препоръката на двамата министри, като сме уверени, че ще изберете да бъдете защитени и да предпазите тези, които се намират около вас.

Изборът да не се носи защитна маска не подлежи на административна санкция, но може да увеличи риска от предаване на инфекцията.

Напомняме, че всички останали противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, е необходимо да се изпълняват!

Отправяме апел към всички родители, настойници, попечители или други лица, полагащи грижи за малолетни и непълнолетни жители на област Габрово, да спазват вечерните часове, въведени от органите на местната власт.

 

Бъдете отговорни! Останете вкъщи – спасете живот!

 

 

31 мар 2020

Важна информация относно Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Ръководството на Областна дирекция на МВР – Габрово уведомява всички граждани и жители на Област Габрово, че във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 година извънредно положение, със Заповед РД-01-168/30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за допълнение  на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. се създава т. 9, която гласи:

„Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.

С цел опазване живота и здравето на всички граждани, призоваваме новата т. 9 в заповедта на Министъра на здравеопазването да се спазва задължително! При неспазване на разпоредбата, на виновните лица ще бъдат налагани съответните административни санкции по реда на чл. 209а от Закона за здравето!

30 мар 2020

График за посещения и провеждане на срещи с представители на местната власт на място в малките населени места през месец април

I. На територията на община Габрово

08.04.2020 год.

От 13:30 часа до 14:00 часа – с. Жълтеш,

От 14:30 часа до 15:00 часа – с. Баланите,

От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Борики,

От16:15 часа до 17:00 часа – с. Чарково.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник сектор ОП при РУ-Габрово ст. инспектор Любомир Стоев.

 

II. На територията на община Севлиево

16.04.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Крушево,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Младен,

От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Добромирка,

От 16:00 часа до 17:00 часа – с. Идилево.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Севлиево ст. инспектор Христо Чопов.

 

III. На територията на община Дряново

23.04.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Керека,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Длъгня.

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група ПППС в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Дряново ст. инспектор Тихомир Георгиев.

 

На територията на община Трявна

30.04.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – гр. Байгенци,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Кашенци,

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Трявна ст. инспектор Калоян Койчев

 

Изпълнението на разпоредително писмо с рег. № 8121р-6494/05.04.2019 год. на Главния секретар на МВР ще бъде осигурено от Директора на РДПБЗН – Габрово, сл. тел. 66220, включително осигуряването на служител от РДПБЗН – Габрово за включване в състава на мобилния екип.

 

За допълнителна информация и координация: ОДМВР-Габрово, тел.: 066 826020, 066 826229, 066 826529.

26 мар 2020

ЗА ОД НА МВР ГАБРОВО

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО