МВР

ОД Габрово

 

11 юли 2019

ОДМВР - Габрово Ви съветва

УЛИЧНИТЕ ГРАБЕЖИ

Грабежите са вид престъпления против собствеността на гражданите, при които се засяга личността на пострадалия, чрез формата на принуда, която извършителите  прилагат, с цел да присвоят чуждите вещи. Обичайно,  за извършителите на грабеж представляват интерес: пари в брой, портфейли, кредитни карти, мобилни телефони, бижута, малки и скъпи електронни устройства (таблети, лаптопи, камери), които могат да се отнемат бързо, да се скрият лесно и в последствие да бъдат пласирани.

Според статистиката, грабежите представляват 2,75 % от всички видове престъпления против собствеността.  Около 90% от тях се осъществяват в тъмната част на денонощието, въпреки че не са изключения случаите на извършени грабежи рано сутринта или в ранните следобедни часове. Забелязва се тенденция, грабежите да бъдат извършвани през почивните дни, често късно вечерта в събота или рано в неделната сутрин. Жертвите на грабеж са предимно жени, възрастни хора и деца.

При уличните грабежи, извършителите набелязват жертвите си сред лица, които демонстрират финансово състояние или носят открито различни ценни предмети (златни бижута, скъпи мобилни телефони), студенти или туристи. Обикновено,  в градовете жертви на грабежи стават хора, които се движат сами, изглеждат неуверени, разсеяни или изгубени.

Обичайно уличните грабежи се извършват в междублоковите пространства, парковете и спирките на градския транспорт (места с оскъдно или никакво осветление). Често, непълнолетните стават жертви на грабеж в училище.

Извършителите на подобен вид престъпления са предимно лица от ромски произход или зависими от наркотични вещества млади хора. В последно време се забелязва нарастваща тенденция, все повече непълнолетни лица да стават извършители на грабежи. Методите, които използват, за да осъществят намеренията си са различни, но най-често използват директни действия, с цел всяване на страх, паника и объркване у жертвата. Не са редки случаите на прояви на физическа агресия и причиняване на наранявания, които могат да бъдат и фатални!

В тази връзка са препоръчителни следните мерки:

- избягвайте да се движите сами в тъмните и неосветени участъци в градската част;

- при теглене на пари от банкомати и банкови клонове, обръщайте внимание на хората около Вас, и следете за лица със съмнително поведение в района;

- не носете открито златни накити, които биха привлекли вниманието на лица с престъпни намерения;

- избягвайте да  носите скъпи вещи и големи парични суми;
- не оказвайте съпротива, и не провокирайте извършителите, защото техните реакции могат да бъдат непридвидими;
- за всеки случай на извършен грабеж, трябва да информирате органите на МВР и да подадете информация на телефон 112.

Изображения

 11 юли 2019 | 17:29