МВР

ОД Габрово

 

Полезна информация от сектор "Български документи за самоличност"

19 юни 2019

Сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Габрово напомня на гражданите:

 

  1. Крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта Можете да подадете заявление за подмяна и преди да е изтекъл нейният срок на валидност.
  2. Родители на дете, навършило 14 – годишна възраст, са задължени в 30 (тридесет) дневен срок от навършване на възрастта, да подадат заявление за издаване на лична карта. За издаване на документа е необходимо да се представи Акт за раждане на детето (оригинал и копие от него). Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите. При наличие на валиден международен паспорт, издаден на името на детето, той се представя в сектор „Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Габрово. В този случай не се представя Акт за раждане.
  3. При неспазване на срока за издаване на лична карта, или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева. Санкцията е валидна и за родител, не направил необходимото да издаде лична карта на детето си.

 

Работното време на сектор БДС при ОДМВР – Габрово е всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа, без прекъсване.

Адрес: гр. Габрово, ул. „Орловска“ № 50

 

Обедна почивка от 12:00 до 13:00 часа за служителите на сектор БДС в Районни управления Севлиево, Трявна и Дряново.

 19 юни 2019 | 14:44