МВР

ОД Габрово

 

14 август 2019

Съобщение за предстоящи взривни работи на строителен обект

От 15.08.2019 г. до 20.10.2019 г. от 12:00 до 17:00 часа ще се извършват взривни работи на обект: Път III – 5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, за скален изкоп.

Взривните работи ще се извършват по утвърдени и съгласувани проекти при спазване на изискванията на Правилника по безопасността на труда при взривните работи, информират от фирмата изпълнител.

Ще бъдат произведени, следните сигнали при взривяването:

„Предупредителен“ – прекъснат вой на сирена с продължителност 1 мин.

„Боен“ – непрекъснат вой на сирена в продължение на 30 сек.

„Отбой“ – прекъснат вой на сирена в продължение на 30 сек.

Изображения

 14 август 2019 | 11:28