МВР

ОД Габрово

 

Заплащане на административните услуги

 

Заплащането на административните услуги се извършва, съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси:

 

  • По банков път:

Банкова сметка на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово
IBAN: BG59UBBS80023112502410
Банка: ОББ АД гр. Габрово
Банков код: BIC - UBBSBGSF


Булстат: 129010762

 

  • С банкова карта в РДПБЗН - Габрово

 

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси