МВР

ОД Габрово

 

Обратна връзка и изследване на удовлетвореността

 

Анкетна карта за измерване удовлетвореността от административното обслужване в Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово

Анкетна карта за измерване удовлетвореността от административното обслужване в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Габрово

Анкетна карта за измерване удовлетвореността от административното обслужване в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Севлиево

Анкетна карта за измерване удовлетвореността от административното обслужване в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Дряново

Анкетна карта за измерване удовлетвореността от административното обслужване в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – ТрявнаГОДИШЕН ДОКЛАД за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РДПБЗН - Габрово през 2019 г.