МВР

ОД Габрово

 

Правила и ред за достъп до обществена информацияАдрес на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово:
гр. Габрово, пощ. код: 5300, ул. "Антим I" № 1

Телефони: 066/826-373 и 066/826-538

E-mail: [email protected]

Работно време на звената, които отговарят за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация: 08:30-17:30 часа през работни дни.

Бланка на заявление за достъп до обществена информация

Организация на дейността за работа при получаване на заявления за достъп до обществена информация в ГДПБЗН

Разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя