МВР

ОД Габрово

 

Приемен ден на директора на РДПБЗН и началниците на РСПБЗН


 

   Приемно време  Ден от седмицата  Час (от......до.....ч.)
 1  Директор на РДПБЗН - Габрово  понеделник  15:00 - 17:00
 2  Началник на РСПБЗН - Габрово  понеделник  09:00 - 12:00
 3  Началник на РСПБЗН - Севлиево  понеделник  09:00 - 12:00
 4  Началник на РСПБЗН - Дряново  понеделник  09:00 - 12:00
 5  Началник на РСПБЗН - Трявна  понеделник  09:00 - 12:00

 

    
     При отсъствие на директора на РДПБЗН или някои от началниците на РСПБЗН, приемът се извършва от служител, определен със заповед за негов заместник.

     В случай, когато гражданите са от други населени места, при възможност приемането им става в деня на явяването им в рамките на работното време.